Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
8. Hoeveel is 3 medicinaal pond 5 ons 3 drachmen 2
scrupels en H grein meer dan 1 med. pond 6 ons
5 drachmen ! scrupel en IG grein. (Een med. pond
-- 12 ons, een ons — 8 drachmen, een drachma
= 3 scrupels en een scrupel — 20 grein).
9. Hoeveel is het zesde deel van 9 med. pond 5 ons 3
drachmen i scrupel en 19 grein?
10. Deel 15 weken 6 dagen 5 uren 20 minuten en 40
sekonden door 8, door 13 en door 17.
11. Hoe menigmaal is 2 uur 6 minuten en 15 sekonden
begrepen in '5 dagen 14 uren en 14 minuten? En
hoeveel blijft er nog over?
12. Een apotheker ontvangt 2 med. pond 3 ons en 4 drach-
men geneesmiddelen, die hij afweegt in zakjes van
1 scrupel en 8 grein; hoeveel zakjes zal hij hebben?
13. Hoeveel dagen zijn er verloopen van 16 Juni 1867 tot
en met den laatsten December 1870?
44. Mijn broeder werd geboren den 29° Juni 1828 en
stierf den 22° Maart 1848. Hoeveel dagen heeft hij
geleefd ?
15. Als men voor 3 kilogram anderhalven gulden betaalt,
wat zal dan de prijs van 110 kilogram zijn?
16. V^oor f 3500 koopt men 700 meter laken; wat moet
men voor 79 meter betalen ?
17 Als de kilogram boter 25 stuivers kost, hoeveel kan
men dan koopen voor 36 rijksdaalders?
18. Hoeveel kilogram zijn 620 hektogram, 3600 dekagram
en 17000 gram te zamen ?
19. Hoevéel decimeters zijn 460 meter, 950 centimeter en
4900 millimeter te zamen?