Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
82. En hoeveel baal heeft men in vijfhonderd dertien dui-
zend en zeshonderd vel ?
83. Als een vel velijn papier een cent kost, hoeveel stui-
vers moet men betalen voor een half riem?
84. Hoeveel kan iemand, die 2000 gulden 's jaars ver-
dient, in de week verteren, als hij jaai lijks 150 gul-
den aan huishuur, 30 gulden aan belasting en nog
456 gulden aan kleeding uitgeeft?
85. Hoeveel heeft een heer, die 450000 galden bezit, meer
dan een daglooner, die slechts 45 gulden rijk is?
86. Wat is het achttiende deel van 67302?
87. Kunt ge ook uiti-ekenen hoeveel 7maal het negende
deel van 413076 is?
88. Als ge vijf achtste deelen van 100 gulden ontvangt,
hoeveel centen hebt ge dan ?
89. AVaarmede moet men 49 vermenigvuldigen om 44761
tot product te bekomen?
90. Vul eens in wat aan het volgende ontbreekt:
Een kiloliter - hektoliter.
Een kiloliter dekaliter.
Een kiloliter = liter.
Een hektoliter dekaliter.
Een hektolitei- .iir liter.
Een hektoliter — deciliter.
Een dekaliter decilitei'.
Een liter — deciliter.
Een liter — centilitei'.
94. Mevrouw D. gaf hare meid een lijksdaalder mee om
twee knotjes koordzijde van 20 cents het knotje te
halen. De meid besteedde echter den gelieelen rijks-