Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■17
66. Eene juffrouw kocht een looper van 15 meters lang, ,
tegen 24 stuivers den meter en eene andere juffrouw
besteedde voor een looper, die 12 meter lang Was,
juist evenveel. Kunt gij uitrekenen hoeveel de laat-
ste voor een meter besteedde ?
67. Hoeveel moet men betalen—voor 169 noten,, als .da^t3
4 cents kosten ?
68. Eene moedei' liet voor drie kinderen elk 8 hemden
maken en had door elkander gerekend voor elk
hemd 3 meter linnen van 60 cents den meter noo-
dig. Op hoeveel kwamen die hemden?
69. Twee kooplieden ruilen. A. geeft aan B. 140 kilogram
rijst van 30 cents de kilogram. Hoeveel liter pe-
troleum van 35 cents den liter moet B. daarvoor
aan A. geven?
70. Hoeveel is (6i29 -f- 13695 -i- 769 — 1479) : 179?
71. Mevrouw S. heeft voor den winter 75 stukjes boter
opgedaan tegen 15 stuivers en 3 cents het stukje.
Als zij hieraan juist voor een half jaar genoeg heeft,
reken dan eens uit voor hoeveel stuivers zij weke-
lijks aan boter gebruikt?
72. Een grutter won op eiken liter boonen 3 centen. Als
hij nu 25 gulden en 20 cents gewonnen heeft, kunt
gij dan zeggen, hoeveel liter hij verliocht heeft?
73. Een korenkooper had eenige hektoliters graan gekocht
tegen 3 ryksdaalders den hektoliter. Als hij dat
graan tegen 8 gulden den hektoliter verkocht en in
't geheel 149 gulden won, hoeveel hektoliter graan
heeft hij dan verkocht ?
74. Wat is voordeeliger: eene meid te houden, die 60 gul-
1- Stukje 2e Druk. 2