Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
eens 4 stuks hadt, hoeveel kwartjes zoudt gij daar-
voor kunnen inwisselen *?
47. Hoeveel stukjes boter van 75 cents zou een koopman
voor 120 kilogram kaas, van 9 stuivers de kilo-
gram, kunnen koopen ?
48. Als een halve dekaliter erwten 70 cents kost, wat is
dan de prijs van een hektoliter?
49. Een hektoliter aardappelen kost 3 gulden en 8 stui-
vers. Hoeveel cents zal men voor de 5 liter moe-
ten betalen, als de hektoliter aardappelen op 17
halve dekaliters gerekend wordt?
50. Voor vier meter linnen betaalde vrouw B. 24 stuivers en
4 centen, wat zal men voor 28 meter moeten betalen?
51. Hoeveel kilogram koffie kan men koopen voor 6 rijks-
daalders en 13 stuivers, als men voor een kilogram
18 stuivei'S en 2 centen betaalt?
52. Wat is meer 365 dagen of 52 weken ? Hoeveel is het
verschil?
53. Iemand moest 600 gulden betalen. Toen hij zijne kas
nakeek, vond hij daarin 119 rijksdaalders, 65 gul-
dens, 176 halve guldens, 468 kwartguldens en 90
dubbeltjes. Hoeveel stuivers kwam hij nog tekort?
54. Jansje moet voor haar vader een kwartje sigaren ha-
len van de 6 voor een dubbeltje. Hoeveel moet zij
er meebrengen?
55. Neeltje heeft een lampekleedje gebreid.en daarvoor
zephirwol gebruikt van 3 stuivers en 2 centen de
dekagram. Hoeveel dekagram heeft zij gekocht, als
zij voor dat kleedje 3 kwartjes ontvangt, en 24 cents
voor het breien rekent?