Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1879
2e dr
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5694
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202826
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje voor meisjes, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofregelen met geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
week verteren, als hij 104 gulden aan huishuur
betaalt?
37. Iemand verdiende jaarlijks 1196 gulden en verteerde
wekelijks 18 gulden. Hoeveel hield hij in 3 jaar over'?
38. Keetje betaalde voor een zijden kleedje 36 gulden.
Als het maakloon met verschot / 6 was en zij 10
meter noodig had, op hoeveel kwam dan de meter
van die zijde?
39. Sophia had voor eene jurk f 15 betaald. Als het
maakloon met verschot 3 gulden was en de meter
van die stof op 24 stuivers kwam, kunt gij dan uit-
rekenen hoeveel meter zij gekocht had'?
40. Als een halve hektoliter steenkolen 12 stuivers kost,
kunt gij dan uitrekenen hoeveel cents men voor het
derde deel van een hektoliter moet betalen?
41. Het derde gedeelte van eene som gelds is f 36. Hoe-
veel bedraagt de helft van die som?
42. Waarmede moet men 400 vermenigvuldigen om 8000
tot product te verkrijgen?
43. Eenige menschen hebben eene .som van f 1440 gelij-
kelijk verdeeld. Als ieder 36 gulden kreeg, kunt
gij dan berekenen hoeveel personen er waren?
44. Dientje deelde met eenige vriendinnetjes 145 nolen.
xMs ieder meisje er 29 kreeg, zeg mij dan eens
met hoeveel vriendinnetjes Dientje gedeeld heeft.
45. Een daglooner verdiende dagel'yks 28 stuivers. Hoe-
veel kon hij eiken dag verteren? (Let goed op!)
46. Een gouden rijder deed vroeger 14 gulden, een gou-
den penning 10 en een gouden dukaat vijf en een
halven gulden. Als ge van elk dezer muntspeciën