Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 88 :)
van, voor hel Lloole oog, onziglbare infusie-
diertjes , behooren tot dc klasse der wormen.
VRAGEN.
Welke dieren behooren tot de zesde klasse? —
Heerscht er ook onder de wormen eene groote
ver scheidenheid 9 — Waarin komen zij met elk-
ander overeen^ — Waaruit ontstaan de wor-
men meestal 9 — Welke bewonen harde, steen-
achtige huizend
Waar leven de meeste wormen ? — Waar
andere? — Bezitten de wormen ook eene her-
stellingskracht ?
Bij welke dieren vindt men den lintworm 9 —
Welk een bijzonderen worm treft men in de
beide Indiën aan? — Is deze voor den mensch
gevaarlijk 9 — Welke dieren hebben fmwor-
men 9 — Noemt eenige schaaldieren op, welke
alle tot de klasse der wormen behooren. —
Welk is het grootste van alle 9 — Waartoe
dient dit dier? — Welke diertjes behooren meer
tot de wormen 9 —
NEGEN EN DERTIGSTE LES.
Het groeijend rijk.
Hel tweede bewerktuigde rijk der Natuur, lie-
ve kinderen! hetwelk ik u nu kortelijk zal lee-
ren kennen, is van het eerste voornamelijk on-
derscheiden door het veel eenvoudiger, meer ge-
lijksoortig voedsel, dal dc planten, zonder ee-
nige willekeurige beweging, opnemen, voorna-