Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( «97 )
ligchamen van andere dieren. ' De herstellings-
kracht is bij de wormen zeer sterk, zoodat ve-
le, in stukken gesneden, wederom tot volko-
mene dieren groeijen; terwijl van de wormen
der ingewanden, eenige uitgezonderd, de meeste
van beide geslachten, en dus tegelijk mannelijk en
vrouwelijk zijn.
In de ligchamen der dieren worden zeer vele
onderscheidene wormen, en sommige weieens
in groote menigte, gevonden. De lintwor-
men, waarvan vele soorten zijn, vindt men
zoowel bij visschen als bij menschen, en in do
beide Indiën treft men een' worm aan, wel van
twee el lang, die zich tussehen het vel, voor-
namelijk aan de beenen, knien en armen zet,
zeer smartelijke builen en ontstekingen veroor-
zaakt , cn met de grootste voorzigtigheid, opdat
hij niet afbreke, moet worden uitgewonden,
hetwelk wel een' tijd van drie of vier weken
vordert. Zeldzaam leeft een mensch meer dan
één' van deze wormen tegelijk. De finwormen
bevinden zich in de blazen van eenige tamme
zwijnen, en eene andere soort ziet men in de her-
senen van sommige schapen.
Alle schaaldieren, gelijk oesters, mosselen,
zeesterren, zeeëgels, behooren tot de klasse
der wormen. Vader noach's-schelp is de groot-
ste van alle schelpen; hare schalen wegen wel
bij de zes honderd pond, en het vleesch
omstreeks dertig pond, hetwelk door de Oost-
indische eilanders, en de bewoners van de kus-
ten aan de Roode Zee, menigvuldig gegeten wordt.
Ook de zoogenaamde plantdieren, de diertjes,
die de zeekoralen bewonen, de polypen, bij
welke zulk eene verbazend groote herstellings-
kracht bestaat, dat, wanneer zij in stukken gesne-
den worden, uit ieder stuk een volledige polyp
groeit, en dc chaos ^ die ontelbare menigto