Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 84 )
en in eene maatschappij vereenigd volk. Die
soort van witte mieren, welke zich voornamelijk
in Oostindië en Guinea ophoudt, rigten, uit
klei, aarde en andere dingen, kegelvormige,
meest met vele spitsen bezette, inwendig hoog-
gewelfde, gebouwen op, die somwijlen wel tien,
twaalf en meer voelen hoog, en gedeeltelijk in
zulk eene menigte bij elkander zijn, dat zij
van verre naar een dorp gelijken. Met der tijd
worden deze mierenwoningen geheel met gras
begroeid, en zijn zoo vast, dat men er veilig
overheen kan gaan, en zij zelfs eenige men-
schen kunnen dragen, ofschoon de wanden met
groole wijde gangen, die wel eene halve cl in
middellijn hebben , doorsneden zijn.
Onophoudelijk zijn zij in deze hare wonin-
gen werkzaam met oude cellen af te breken, an-
dere te verwijden en te vergrooten, of geheel
nieuwe te bouwen. Het paleis voor den ko-
ning en koningin ■— waarvan in iedere maat-
schappij zich een paar bevindt — is in het bin-
nenste van hel gebouw veiborgen. Naast om
belzelve wonen do arbeiders; dan volgen de
eijercellen voor het jonge gebroedsel, en digt
hierbij zijn de magazijnen of voorraadschuren.
Deze dieren bijten houtwerk, gereedschappen,
hutten en vele andere dingen in stukken, en
kunnen, binnen weinige weken, geheele boom-
stammen als vernietigen. Binnen vier en twintig
uren kan de koningin tot bij de tachtig duizend
eijeren leggen. — Wie verwondert zich niet
over deze diertjes (*) !
De horzels, langpooten, vliegen en mug-
gen zijn insecten met twee vleugels. De gewo-
(*) In subilie's Philosophie dor Naturgeschichte vindt
men meer andere leldiaamheden van deie dieren, 2 Th,,
S, 100, u. f.