Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( HO )
de zijworm, die nit China in Europa over-
gebragt is, Hij blijft zes of zeven weken lang
eene rups of masker; verandert viermaal van
huid; spint of weeft zich hierna in een zijden
tonnetje van eene witte of gele kleur, waar-
van de draden zoo verbazend fijn zijn, dat hon-
derd tachtig, digt naast elkander gelegd, de breed-
te vaa eene linie hebben, en zoo het huisje
slechts twee en een half grein weegt, uit een
negen honderd voet langen draad beslaat. Drie we-
ken daarna komt hij als een vlinder uit zijn
huisje voor den dag- Na de paring legt het
M'i fje ongeveer vijf honderd eijeren, die in het
vogende voorjaar uitkomen, legen den tijd, dat
de witte moerbeziënboom bladen krijgt; want
deze zijn het voedsel der zijwormen.
Het haft, of oeveraas, behoorende tot de net-
of tralievormig gevleugelde, leeft eenige jaren
als masker in het water, wanneer, na zekeren
tijd, in het midden van den zomer, binnen
weinige dagen, op vele plaatsen, millioenen dui-
zenden als volkomene insecten te voorschijn ko-
men ; zij leven dan slechts eenige uren , om hun
geslacht voort te planten.
VRAGEN.
Welke is het grootste insect? — Waar wordt
deze kreeft gevonden ? — Hoe kan men de tol-
komene insecten verdeelen ? — Hoeveel vleugels
hebben de gevleugelde ? — Hoedanig zijn de
vleugels bij de kevers ? — Bij de kapellen ? —
Bij de dagvliegen ? — B{f de wespen ?
Welke insecten geven licht ? — Welk insect
geeft het meeste licht ? — Hoedanig zijn de
cteugels tan den zijworm ? — Van waar is
die tot ons overgcbragt ? — Hoelang blijft