Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 86 )
VRAGEN.
Zijn de insecten ook menigculdig voorhan-
den 9 — Waar bevinden zij zich at? — Kun-
nen wij ze alle met het bloote oog zien? —
Waarover moeten wij verwonderd zijn, ican-
neer icij aan zoovele millioenen diertjes den-
ken ?
Houden de insecten zich ook veel bij elkander
op ? — Welke leven echter in talrijke maat-
schappijen ?
Welke is de bestemming van verre de meeste
insecten 9 — Waarom moeten zij zooveel ver-
teren 9 — Kunnen zij zich ook voor hunne
vijanden beveiligen? — Waardoor al? —
VIER EN DERTIGSTE LES.
Tweede vervolg.
Gedaanteverwisseling der insecten.
Een allermerkwaardigst verschijnsel bij de in-
secten is de gedaanteverwisseling, die bij alle
gevleugelde, en ook bij eenige ongevleugelde
E laats heeft. Zij ondergaan, namelijk, op ze-
eren tijd huns levens, eene geheele veran-
dering en herschepping, zoowel inwendig als
uitwendig; daar zij als maskers uit de eijeren
geboren worden, sommige met voeten, gelijk ;
de rupsen, doch andere zonder die, gelijk
de maden , en alle zonder vleugels. Vervol-
gens worden zij hervormd cn heeten nrmftn i