Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 75 )
dan fijne bloemstof. Zulke insecten leggen zich
tusschen de haartjes van de bladen eener plant
even ruim ter rust, als de dieren der aarde in
de bosschen; — leven in een' droppel water even
ruim, als de visschen in den oceaan. Lieve
kinderen! wij kunnen hieraan niet denken, zon-
der de groote huishouding der Natuur te bewon-
deren , die GOD opgerigt heeft, en welke Hij
onophoudelijk Vaderlijk verzorgt. —
De meeste insecten leven eenzaam van elkan-
der afgezondèrd; en ofschoon sommige in een tal-
rijk gezelschap, gelijk de meesie rupsen en spin-
nen , uitgebroeid en geboren zijn geworden , schei-
den zij nogtans spoedig van elkander, zoodat vele
elkander niet anders dan tot voortplanting van
hun geslacht te zien krijgen. Er zijn echter
ook andere, welke van een gezellig leven hou-
den , en zich tot volkrijke maatschappijen ver-
eenigen , gelijk gij van de bijen en mieren weet.
De bestemming van verre de meeste insecten
is, om te verteren en verteerd te worden, zoo-
dat zij door het eerste de verrotting en het ver-
derf voorkomen, en door het laatste duizenden
dieren tot voedsel verstrekken. Opdat zij echter
niet geheel uitgeroeid mogen worden, kunnen
zij zich ook op onderscheidene wijzen voor hun-
ne vijanden beveiligen, zoo als: door dezelfde
kleur met de gewassen te hebben, waarop zij
leven; —• door een' sterken reuk, dien zij in
nood verspreiden kunnen; — door de kracht des
maatschappelijken levens ; — door bijzondere sterk-
te ; — door eigensoortige wapenen, gelijk de
knijptangen bij de kreeften, en ook bij sommige
lorren cn derzelver maskers; — door angels
cn vergif, gelijk de bijen cn eenige muggen.