Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( n )
Voor 't overige zijn de insecten van eene
oneindige verscheidenheid, geheel naar liunne
behoeften, bestemming en leefwijze ingerigt, en
de schoonst gekleurde van alle dieren vindt men
vast onder deze.
üe oogen der insecten zijn zeer merkwaar-
dig; die der gevleugelde en ook van eenige on-
gevleugelde zijn groote en halfronde bollen, die
bij de meeste echter uit duizenden facet-
ten , en bij eenige ook uit talrijke kegelvor-
mige spitsen beslaan, welke aan de binnenzijde
met onderscheidene en glansrijke kleuren over-
trokken zijn. De oogen van deze schijnen voor
de verte; doch die van de andere insecten,
welke enkelvoudig en klein zijn, meer voor de
nabijheid bestemd te wezen.
VVeinige insecten kunnen, gelijk de kreeften,
hunne oogen bewegen. De sprieten of voelho-
rens dienen, gelijk de naam zelf te kennen
geeft, om te voelen en te tasten, gelijk wi
met de vingers doen, en komen hun, zoovve
bij hunne onbewegelijke oogen, als in het duis-
ter, uitnemend te stade.
VRAGEN.
Wef/ce is de vijfde klasse tan dieren? ~
Is de klasse der insecten ook voor ons bijzon-
der gebruik van veel gewigt? — Is zij van even
zoo weinig nut in de huishouding der Na-
tuur? — Is er bij de insecten veel verwon-
derlijks te leer en?
Waardoor worden de insecten van de voor-
gaande dierklassen onderscheiden ? — Waar-
om worden de dieren dezer klasse insecten ge-
noemd ?
Wat hebben do insecten aan den kop 9 —