Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 72 )
is het gebit der kaaijen? — Waardoor hunnen
sommige visschen zich eenigen tijd in de lucht
ophouden? — Welke is onder deze de gemeen-
ste? — Van waar zijn de goudvisschen hei'-
komstig? —
TWEE EN DERTIGSTE LES.
De insecten.
De vijfde klasse der dieren is welligt in ons
oog, ten minste voor ons bijzonder [gebruik, ee-
ne der geringste; maar in de huishouding der Na-
tuur is zij vast de belangrijkste, en ofschoon do
beschouwing van elk deel der Natuur veel ver-
wonderlijks leert, zoo is er echter geene klasse
van dieren, die meer den Natuuronderzoeker in
verwondering opgetogen houdt, dan die der in-
secten. Ik wil u, lieve kinderen! het merkwaar-
digste kortelijk verhalen.
Deze en de volgende dierklasse onderschei-
den zich van de voorgaande door een wit vocht,
hetwelk zij in plaats van rood bloed hebben,
hierom ook door de Ouden bloedelooze diertjes
genoemd; de dieren van de klasse, die wij
nu overwegen, worden insecten of gekorvene
geheeten, omdat zij, ten minste in hunnen
volkomen' toestand, den kop^ de borst, en het
achterlijf als door insnijdingen of kerven van elk-
ander gescheiden, en slechts in het midden als
door een' draad verbonden hebben.
Zij hebben dan ook aan den kop zeer gevoe-
lige draadvormige werktuigen, sprieten genoemd, ,
en mede in hunnen volkomen' staat ten minste (
zes voelen, doch sommige wel lioiUlerd en vijftig.