Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 71 )
van twintig duizend ponden bedraagt; en in
zijne maag heeft men weieens geheele paarden
gevonden. Het is ook deze visch , waarvan de
Bijbel, in de geschiedenis van jonas, spreekt,
en hij wordt daarom zoowel door de Natuurkundi-
gen , als door de bewoners der eilanden in den
Archipel, met den naam van Jonas-haai of Jo-
nas-visch onderscheiden.
Hij heeft zes rijen tanden, waarvan de voor-
ste rij het eigenlijk gebit uitmaakt, en de an-
dere als eene achterhoede zijn, om, bij verlies
van de eerste, terstond in de plaats te kunnen
treden.
Sommige visschen hebben zulke groote borst-
vinnen, dat zij, zich uil het water ophetfen-
de, er eenigen tijd in de lucht op kunnen drij-
ven. De vliegende haring is onder de vliegende
visschen de gemeenste, en wordt in de ver-
zengde luchtstreek in ontelbare menigten gevon-
den. De fraaije goudvischjes zijn uit de ri-
vieren van China en Japan herkomstig; zij werden
in den jare 1091 het eerst naar Engeland over-
gebragt, en telen thans in onze vijvers zeer
wel voort.
V R A G E N.
Zija de visschen levend-barende of eijerleg-
gende dieren ? — Is ook de voortteling der vis-
schen groot? — Iloeceel eijertjes heeft men wel
bij de haringen gevonden? — Bij de karpers? —
Bij de grielen ? — Kunnen de visschen ook oud
icorden ? — Zijn de haaijen in het algemeen
ook zeer verslindend? — Kunnen ook sommige
soorten van dezelve zeer zwaar viorden ? —
Welke visch zat het geweest zijn, die in de
geschiedenis van jonas voorkomt? — Hoedanig