Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( <0 )
EEN EN DERTIGSTE LES.
Vertolg.
Behalve de alen, zullen er wel geene vis-
schen zijn, die met elkander paren en leven-
de jongen ter wereld brengen; maar algemeen
schieten de wijljes der visschen kuit, welke
dan, naderhand, door de melk of hom der
mannetjes besproeid of bevochtigd wordt.
De voortteling der meeste visschen is boven
alle begrip sterk; want hunne eijerljes zijn zeer
klein, en hunne eijernesten bovenmate groot.
Moet gij u niet verwonderen, mijne kinderen!
dat men bij de haringen tusschen de twintig dui-
zend en zeven en dertig duizend, bij de kar-
pers over de twee honderd duizend, bij de zeel-
ten drie honderd drie en tachtig duizend, bij dc
griet boven een millioen eijeren telt?
De visschen bereiken, in evenredigheid van
hunne grootte, een' zeer hoogen ouderdom, daar
men weet, dat karpers honderd vijftig en snoe-
ken over de twee honderd jaren oud kunnen
worden; ook schijnen sommige, gelijk de snoe-
ken , zoo lang te groeijen als zij leven; want
een snoek, die over de twee honderd jaren oud
was, woog ook het verbazend gewigt van om-
trent drie honderd ponden. Hoeveel voordeeli-
ger zou het zijn, zoo men de visschen niet
reeds wegving, wanneer ze nog geheel in hun-
ne jeugd zijn !
()nder de haaijen, die algemeen zeer vraat-
zuchtig en verslindend zijn, is eene soort,
die vooral menigvuldig in de Atlantische Zee ge-
vonden wordt, welke wel somwijlen het gewigi