Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Oi) )
selen des groeijenden rijks, en ter bemagtlging
van hunne prooi, zijn zij van onderscheidene wa ;
penen voorzien. l)e zeldzaamste onder deze
zijn dezulke, die, door lange baarddraden aan
den bek te hebben, als 't ware hengelen; die
door eene spitsbuis de boven het water vliegen-
de insecten met water als naar beneden schieten ;
en, eindelijk, die door eene clectrieke kracht
andere als bedwelmen , gelijk men vijf of zes
zulke soorten kent.
De reuk is bij de visschen zeer scherp; hun-
ne oogen zijn allerwonderlijkst gevormd, en dat
zij gehoorwerktuigen en gehoor"hebben, is thans
als genoegzaam zeker beslist.
VRAGEN.
Wat zijn visschen, die de vierde klasse van
dieren uitmaken'} — Waartoe dienen de kieu-
icenf — Hoe geschiedt hij de visschen de adem-
haling ?
Hebben ook de visschen een hals ? — Waar-
mede is hun ligchaam bedekt ? — Is de gedaante
der visschen ook gelijkvormig ? — Waardoor
bewegen zich de visschen? — Hoe kunnen zij
klimmen en dalen ? — Hoe verdeelt men alge-
meen de visschen? — Veranderen ook sommige
visschen op zekere jaargetijden van plaats ? —
Hoe noemt men deze ?
Waarvan leven de visschen'} — Zijn er ook,
die op eene zonderlinge wijze hunne prooi bemag-
tigen ? — Kunnen de visschen ook ruiken ? —
Ook hooren? —