Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 02 )
wonc wijze geschoten heeft, hetzelve op den
rug; bevrucht het hierna, en de eitjes wassen
dan als in den rug der moeder, totdat zij, na
verloop van bijna drie maanden, gelijk gestaarte
kikkervischjes tc voorschijn komen, en, na hun-
nen staart verloren cn vier poolen gekregen te
hebben, den rug hunner moeder verlaten.
In Virginic vindt men kikvorschen met groole
stierenoogen; in Nooi-d - Amerika zijn er van de
grootte eens konijns, die een forsch geluid ge-
ven , en het voorna;tmste voedsel der ratelslan-
gen zijn. Boomkikvorschen, die zich door een
kleverig slijm, gelijk de slakken, vasthouden,
heeft men in geheel Europa (Engeland uitge-
zonderd) en ook in Amerika.
De mannetjes - kikvorschen kunnen geluid ge-
ven , en hebben een zeker gezang. De pad-
den zijn geenszins vergiftig.
VRAGEN.
Hoe warden de amphibiën doo?' de wijze ^
waarop zij tan plaats tei'anderen^ eej'deeidf —
Welke zijn gaande amphibiën ? — Hoedanig
zijn hare totlen gesteld ^ — Waar wordt de
groene zeeschildpad getonden ? — Hoe zwaar kan
deze wel worden'9 — Waartoe dient fmar tet
en tleesch^ — Waar en wanneer legt het wijf-
Je hare eijeren^ — Hoeveel eyeren legt het wel
<icht&reen 9
Waar brengen de kikvorschen en hagedissen den
»eersten tijd huns levens door 9 — Hoedanig zijn
zij alsdan gesteld 9 — WeUce verandering on-
dergaan zij 9 — Waarin is de pipa zonder-
iing9
Welke èikwrschen vindt men in Virginië'9 —