Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( (51 )
padden , Iiagedissen en krokodillen; cn in de-
zulke , welke alle uitwendige bewegingswerk-
luigen missen, slangen genoemd.
De voeten der eerste zijn , overeenkomstig
Iiare leefwijze, verschillend, daar sommige vrije,
andere door een zwemvlies verbondene, of zelfs,
gelijk de vinnen der visschen, zamcngegroeide
teenen hebben.
Behalve de landschildpadden, welke, zeer
onderscheiden, in verschillénde werelddeelen ge-
vonden worden, en wel met de beste schilden
of kostbaarste schalen in de beide Indiën, is
de zeeschildpad door hare grootte opmerkelijk,
daar zij, om hare kleur ook de groene ge-
noemd , wel een gewigt van acht honderd pond
bedragen kan, en een allezins smakelijk en
aangenaam vet cn vleesch heeft. Zij komen in
de maand Junij voornamelijk aan land, om hare
eijeren te leggen, het meest op de eilanden in
do Weslind:ën en den Stillen Oceaan. Het ge-
tal liarer eijeren beloopt wel eenige honderden.
Daar het geslacht der kikvorschen en hagedissen,
dat over het geheel zeer veel bijzonders heeft,
den eersten tijd huns levens in het water door-
brengt, zoo is het ook aan dc visschen vol-
komen gelijk. Deze dieren hebben alsdan een'
staart, en geene pooten, noch inwendige lon-
gen , maar ademen ook door kieuwen. Een' tijd
lang als visschen in het water dus geleefd heb-
bende, ondergaan zij eene wezenlijke herschep-
ping : de staart gaat weg, vier pooten komen
te voorschijn , en in plaals van de uitwendige,
komen de inwendige werktuigen voor de adem-
haling.
De pipa - kikvorsch, die in de wateren van
Guiana te huis behoort, is zonderling in hare
voortteling; het mannetje strijkt, namelijk,
dc kuil, die het wijije voorheen op de ge-