Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Oü )
manders cn de padden; oi' in een' bijzonderen
reuk, dien zij verspreiden, gelijk sommige slan-
gen, padden, hagedissen, enz.
VRAGEN.
Kunnen ook de~ meeste amphibiën lang zon-
der voedsel leven? — Hoe lang wel salamanders
en schildpadden? — Van waar komt dit? —
Hebben de amphibiën ook eene groote herstel-
lingskracht ?
\Vaarin komt het leven der amphibiën dat
van het groeijend rijk zeer nabij? — Waar-
uit blijkt het, dat de levenskracht van ieder
deel afzondei'lijk groot is, en er zulk eene o-
vereenstemming tusschen de onderscheidene deelen,
als bij de warmbloedige dieren, niet by de
amphibiën gevonden wordt?
Groeijen dè amphibiën ook schielijk ? — Waar-
uit blijkt, bij voorbeeld, dit? — Kunnen som-
mige amphibiën lang leven ?
Wat zijn de meeste amphibiën, levendba-
rende of eijerleggende dieren ? — Welke bijzon-
derheid heeft er bij vele slangen in dezen
plaats? — Waarin bestaan bij dc amphibiën
de wapenen ter verdediging? —
ZEVEN EN TWINTIGSTE LES.
Tweede vervolg.
De amphibiën verdeelen zich zeer eigenaardig
in Iwee orden; in de zoodanige namelijk, wel-
ke met vier voeten zijn voorzien, gaande am-
phibiën gebeden, gelijk schildpadden, kikvorschen,