Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
< ken, en alzoo aan het groote oogmerk der
« Maatschappij te voldoen.
t In hoeverre zij nu met deze Körle Natuur-
« lijke Historie, ter bereiking van luire gezegde
f heilzame oogrfierken, geslaagd zij, laat zij aan
< het oordeel van deskundigen, maar boven al aan
t den tijd over. Verheugen zal zij zich, zoo dit
« oordeel overeenkomstig hare hoop uitvalle.
f De hierbij gevoegde Tafel, aanwijzende de
« verdeeling der Zoogdieren, doet leerling en On-
t derwijzer deze belangrijke dierklasse ineens
t overzien, en geeft den laatstgenoemden gelegen-
< heid , om den eerstgenoemden meer dieren te lee-
t ren kennen, dan in deze lesjes konden beschreven
t worden, daar kort- en beknoptheid een der voor-
i naamste vereiscliten is voor een Schoolboek, het-
I welk men wenscht algemeen in te voeren.
< Het Leesboek over de Naluurlijlx Historie, het-
« welk insgelijks , en zoo spoedig als mogelijk is,
« door deze Maatschappij zal in het licht worden
« gegeven, zal den Onderwijzer tot eene handlei-
< ding voor verdere uitbreiding kunnen verstrekken."
Tot dusverre het Berigt, geplaatst geweest bij
de eerste uitgave van dit Werkje. De ondervinding
heeft doen zien, dat de Maatschappij zich in hare,
daarbij vermelde, hoop niet heeft bedrogen: dit