Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 )
salamanders en schildpadden zonder voedsel in
hel leven behouden heeft, waardoor zij niet eens
aanmerkelijk afnamen.
Het leven dezer dieren komt dat van het groei-
jend rijk zeer nabij, daar er geenszins zulk eene
naauwe overeenstemming tusschen de onderschei-
dene deelen plaats heeft, als men bij de warm-
bloedige dieren ontdekt, maar veeleer elk deel
en lid van deze dieren met eene afzonderlijke en
grootere levenskracht voorzien schijnt; want kik-
vorschen, dien het hart reeds ontnomen is, kunnen
nog voortspringen , en schildpadden , welke
men de hersenen uit het hoofd genomen heeft,
nog maanden lang leven, hetwelk voorzeker gee-
ne plaats kon hebben, zoo er zulk eene over-
eenstemming tusschen de leden en deelen dezer
dieren, als bij de warmbloedige dieren, aanwe-
zig was , en zij niet een ten uiterste taai leven
bezaten.
De groei en wasdom der amphibiën gaat zeer
langzaam, zoodat onze kikvorschen eerst in het
vierde jaar volwassen zijn ; en nogtans bereiken
deze geen' hoogeren ouderdom dan slechts van
twaalf tot zestien jaren. Eenige amphibiën le-
ven echter zeer lang, gelijk men weet, dat
schildpadden, zelfs gevangen, meer dan hon-
derd jaren oud zijn geworden; waaruit men be-
sluiten kan , dat, in evenredigheid tot deze ,
de krokodillen en slangen nog meer jaren zullen
bereiken. De amphibiën (eenige uitgezonderd)
planten hare geslachten door eijeren voort; doch
sommige , voornamelijk onder de slangen , leg-
gen de eijeren niet eer, voordat het daarin
begrepen jong zich reeds meest ontwikkeld heeft.
De wapenen tot verdediging hebben vele am-
phibiën, bijzonder de slangensoorten, in haar ver-
gif; andere in een melkachtig huidschuim ,
dat zij in nood van zich geven, gelijk de sala-