Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3H )
VRAGEN.
Wdhc dieren bekoor en tot de derde klasse? —
Waarin onderscheiden zich de amphibiën van
de zoogdieren en vogels ? — Waarin komen zij
er mede overeen ? — Waarin onderscheiden zij
zich van de volgende klassen ?
Hoedanig zijn de longen der amphibiën^ —
Is hare ademhaling ook zoo volkomen , als bij
de beide voorgaande klassen ? — Wat vloeit
hieruit, ten opzigle van haar bloed, voort? —
Wat verder ? — Welke uitersten van warmte
en koude kunnen de amphibiën ondergaan ?
Waarom heeten deze dieren amphibiën, of
land - en waterdieren ? — Kunnen zij dan al-
le onverschillig in het water en op het land
leven ?
Komt ook de uitwendige bekleeding der am-
phibiën met die der warmbloedige dieren over-
een 9 — Hoedanig is derzelver uitwendige bedek-
king 9
Wat is ten opzigle der kleur bij sommige ,
inzonderheid bij het kameleon, zoo merkwaar-
dig 9 —
ZES EN TWINTIGSTE LES.
Ferste vervolg.
De meeste amphibiën hebben een taai le-
ven , benevens eene ligle en sterke lierstellings-
kracht. Vele kunnen zeer lang zonder voedsel,
en gebruiken zelfs, gevangen zijnde, geheel
geene spijze, zoodat men een jaar en langer