Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 :)
gen, zijn van eene veel losser zamenstelling,
en de ademhaling zelve is veel onvolkomener
dan bij de warmbloedige dieren, gelijk het kou-
de bloed uit deze onvolkomene ademhaling zelfs
voortvloeit. Zij kunnen ook deswege lang in
eene luchtledige ruimte en in eene bcslotenc
en onadembare lucht leven, waarin do warm-
bloedige dieren zoo spoedig sterven. Desgelijks
kunnen zij aanmerkelijke uitersten van warmte en
koude ondergaan; want in stukken ijs kunnen
kikvorschen, zonder nadeel, bevriezen, en het
is tevens genoegzaam bewezen, dat zij zich ook
levende in de ingewanden der menschen hebben
opgehouden.
De meeste van de tweeslachtige dieren zijn
in staat, zich in het water en op het land op
te houden, gelijk de naam amphibiën, welken
zij dragen, zelfs te kennen geeft; zoodat som-
mige onverschillig, zoowel in het water, als op
het land hun voedsel zoeken, en andere eenen
bepaalden tijd huns levens, of op zekere jaar-
getijden, op een van beide leven. — Sommige
echter kunnen zich enkel op het land, of in het
water ophouden, en niet willekeurig in beide.
De , uitwendige bekleeding is bij de amphibiën
veel meer onderscheiden dan bij de warmbloe-
dige klassen. Eenige zijn met eene beenachtige
schaal bedekt, andere met horenachtige ringen,
of met eene menigte kleine schilden of met schub-
ben, en nog andere hebben eene naakte, met
slijm overtrokkene, huid. Zeer aanmerkelijk is
ook de plotselijke kleurverandering, welke som-
mige, inzonderheid het kameleon, ten aanzien
der huid, kunnen veroorzaken.