Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 )
Eenige soorten van zwanen,
ganzen en
eenden houden zich bij ons als huisdieren op.
VRAGEN.
IIoc worden de walerwgels onderscheiden ? —
Waardoor onderkent men de moerasvogelsV —
Waar houden zij zich het meest op? — Waar-
van leven zij? — Noem eenige moerasvogels
op.
Waardoor onderscheiden 'zich de zwemvo-
gels? — Welke bijzonderheid heeft er aan hun-
nen bek plaats ? — Waarom is die met eene
■zenuwrijke huid voorzien?
Worden de zwemvogels ook 7uit en koud op
het water ? — Van waar komt dit ? — Waar
wordt de pellikaan gevonden ? — Waarvan heeft
de fabel haren oorsprong gekregen, dal hij met
zijn eigen bloed zijne jongen zou voeden ?
Noem eens meer andere watervogels op. —
VIJF EN TWINTIGSTE LES.
Over de amphibiën.
]\u willen wij in het algemeen de derde klasse
van dieren met u beschouwen, geliefde kinde-
ren ! Tot deze behooren, gelijk gij weet, die
tweeslachtige dieren iamphibieri), welke niet,
gelijk de zoogdieren en vogels, eene groote
menigte, noch ook warm bloed hebben; maar,
echter, gelijk deze, door longen ademen, waar-
door zij ook geluid kunnen geven, en zich te-
vens van de volgende klassen onderscheiden.
De werktuigen voor de ademhaling, of de Ion-