Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 :)
doet hij op deze plaatsen? — Achtten de oude
Egyptenaren dezen vogel ook hoog? — Welke
roofvogels zijn er meer? — Welke vogel is de
grootste van alle ? — Welke de kleinste ? — Hoe
groot en zwaar kan een struis worden? — Hoe-
veel weegt het kolibrietje ? — Waarvan maakt
hij zijn nestje ? — Hoe groot zijn zijne ei-
tjes? — Waar leeft hij van? — Maar hoort
dit vogeltje te huis ? — Hoe zijn zijne vederen ? —
Waar wordt de struis gevonden? — Kan hij
ook vliegen ? — Waartoe helpen hem zijne vleu-
gels ? — Kan hij ook bei-eden worden ? — Wel-
ke vogel heeft horenachtige vederen, die naar
paardenhaar gelijken ? — Waar vindt men dezen
vogel? —
VIER EN TWINTIGSTE LES.
Moeras - en watervogels.
Ofschoon de meeste vogels zich op hel land
cn in de bosschen ophouden, en daarom ook
landvogels genoemd worden, zoo zijn er echter ook,
welke voor het water bestemd zijn, die hierom
algemeen watervogels geheeten en in moeras-
en zwemvogels onderscheiden worden.
De moerasvogels hebben een' rolvorm igen
bek van verschillende lengte , lange voeten ,
ook hierom steltloopers genoemd , en veelal
een' langen hals en korten staart. Doordien zij
van amphibiën, visschen, insecten en water-
planten leven, houden zij zich in do moerassen
op, en hebben van daar hunnen naam. Onder
deze behooren de flamingo, in de warme lucht-