Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 32 )
De vogels kunnen, naar gelang van liunne lig-
chamelijke grootte, en in vergelijking met de
zoogdieren, eenen hooien ouderdom bereiken;
want men lieeft waargenomen, dat, bij voor-
beeld , zwanen, arenden en papegaaijen meer
dan honderd jaren leven kunnen.
Gelijk er onder de zoogdieren verscheurende ge-
vonden worden ,• welke andere dooden en vleesch
eten, vindt men onder de vogels ook verscheu-
rende, en hierom roofcogels genoemd.
De geheele zamenstelling kenmerkt deze voge-
len als verscheurende dieren: zij hebben alle
korte, wrattige, sterke pooten, met groote en
scherpe nagels, met sterke nederwaarts omge-
kromde bekken, en zijn dus allezins voor het je-
magtigen en verscheuren van hunne prooi ge-
schikt. De gieren verdienen onder de roofvogels
de eerste plaats; van deze worden verschillen-
de soorten in de onderscheidene werelddeelen ge-
vonden. De lammergier is de grootste Europe-
sche vogel, die op de Tyroler- en Zwit-
zersche Alpen zich ophoudt. Zijne uilgespannen
vleugels hebben soms de lengte van tien voeten,
en door zijne ruigharige kin of baard, door een'
met vederen bedekten kop, en voornamelijk door
een' gewelfden bult aan het voorste gedeelte
der bovenkaak, onderscheidt hij zich genoeg-
zaam van de. andere gieren.
De arendgier, die in Palestina, Arabië en
Egypte zoo overvloedig is, doet, door het weg-
nemen van het aas, en door het verslinden van
muizen en amphibiën, het uitgestrektste nut,
gelijk ook hierom deze vogel den ouden Egypte-
naren steeds heilig was.
De arenden, valken cn uilen zijn almede roof-
vogels, die insgelijks zeer onderscheiden en
oj) vele plaatsen der narde verspreid zijn.
De grootste aller vogelen is dc struis, die in