Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 51 )
Hoedanig is derzelver vereeniging^ — Waar-
mor zorgen algemeen de wijfjes ? — Welke
vogel bouwt geen nesfi — Hoedanig zijn de
nesten der vogelend — Hoeveel eijeren leggen
de duikers en duiven^ — Hoeveel de meeu-
wen 9 — Hoeveel de raven 9 — Hoeveel de pa-
trijzen en kwartels ® — Hoeveel de vinken ? —
Hoeveel de zwaluwen f — Hoeveel de huishen ? —
Leggen ook de vogelen voort, als men telkens
een ei wegneemt— Welk is hier dus het onder-
scheid tusschen het eijerleggen der vogelen en
de voortteling der zoogdieren f — Wat ver-
der ? — Waardoor worden de eijeren uitge-
broeid 9 — Op den hoeceelsten dag ziet men bij
de hoenders reeds de vederen 9 — Wanneer komen
de hoender eijeren uit 9
Broeit ook iedere soort van vogels een! zeke-
ren tijd 9 —. Waardoor is deze eenigzins ver-
ünderlyk? —
DRIE EN TWINTIGSTE LES,
Bijzonderheden tan eenige vogelen.
Eenige vogels kunnen weinig tijd, nadat zij
uit het ei komen, terstond hun voedsel zoeken,
gelijk de hoenders en de eenden, waartoe zij
echter door de wijfjes geholpen, en in alles
met de grootste teederheid verzorgd worden. De
meeste jongen worden nogtans eenigen tijd ge-
voederd , hetwelk weder bij de gepaarde vo-
gels zoowel door het mannetje als het wijQe ge-
schiedt , en zij, die, onder deze soorten, koren en
graankorrels eten, voeden hunne jongen uit den krop.