Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 49 )
TWEE EN TWINTIGSTE LES.
Tweede verwlg.
aar de dieren in het algemeen op dien lijd
voordelen, als het voedsel, hetwelk zij ge-
brniken, het overvloedigst voorhanden, en de
luchtgesteldheid voor hen het geschiktste is, zoo
is het ook, dat de meeste vogelen in het voor-
jaar voorttelen, daar al diegene, wier jongen
de hiïlp van beide ouders belioeven, met elkan-
der paren, en andere in veelwijverij leven. Üe
getrouwheid, waarmede het mannetje en wijije, die
Ie zamen paren, elkander toegedaan zijn; de hulp,
die zij elkander lot het bouwen van een nest be-
wijzen , en de gemeenschappelijke verzorging en
opvoeding hunner jongen doen deze vogelen
zeer voortreffelijk uitmunten, zoodal men deze
vereeniging meer een huwelijk, dan eene paring
zou kunnen noemen.
Algemeen worden de wijljes door instinct ge-
dreven , om voor de toekomst, door het bou-
wen van een nest, te zorgen, — de koe-
koek alleen uitgezonderd; — deze nesten zijn,
overeenkomstig den aard en de leefwijze der
vogelen, wel zeer onderscheiden, doch op hel.
doelmatigst geplaatst en ingerigt , naar het
meerder of minder gevaar, dat zij van hunne
vijanden loopen. Als het nest gereed is, legt
hel wijije hare eijeren er in. Dc duikers en
de meeste duiven leggen twee, de meeuwen
drie, de raven vier, dc vinken vijf, de zwa-
luwen van zes lol acht en dc pairijzen en kwar-
tels veertien ; dc huishen — indien men
hare eijeren telkens wegneemt - - legt er vijftig
4