Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 )
de zoogdieren hebioen zij een hart mot twee kn-
mors , rood , warm bloed cn werkelijke been-
deren gemeen; en hun vleesch is dat der eer-
ste zeer gelijk, waardoor zij met regt de twee-
de klasse uilmaken, en terstond op cle zoogdie-
ren volgen. De voeten, vleugels en bek zijn
bij de vogels zeer onderscheiden, en iedere
soort heeft die zoodanig , als voor clerzelver leef-
wijze het doelmatigst is.
Gewoonlijk verwisselen de vogelen in den herfst
van vederen , doch sommige ruijen ook in de len-
te, en dus tweemaal in het jaar. De sterkste
vederen, of liever pennen, zijn in de vleugels
en den staart; de eerste worden slagpennen,
de laatste sluurpennen geheeten. Eenige weini-
ge , gelijk de pinguins, hebben geene slagpen-
nen , en kunnen dus niet vliegen, gelijk ook
eenige andere, zoo als de kasuaris, de staart-
pennen missen.
De meeste beenderen der vogelen zijn hol en
zonder merg, waardoor hun ligchaam ligler is;
en de lucht in de meeste van deze holle been-
deren heeft met de longen gemeenschap; welke
long niet, gelijk bij de zoogdieren, vrij in do
borst hangt, maar aan den rug aangegroeid is,
en met verscheidene celachtige luchtvaten in ver-
binding staat ; door deze zoo wijze inrigting
wordt de lange adem , welken zij tot vliegen
en zingen noodig hebben , verligt; want zij
kunnen de lucht willekeurig uit en in deze hol-
le beenderen laten, en zelfs de veêr- en penne-
schachten zijn met de luchtcelletjes vereenigd.
VRAGEN.
W'elke klasse van dieren is, volgens de opge-
gevene verdeeling, de tweede? — In welker leef-