Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 )
en welke in het zeewater op ? — Welke oorden
bewonen de beters en oUers9 — Waartan le-
ven zij meeste — Waardoor zijn de bevers
zeer vermaard 9 — Voor welke tolken is de zee-
beer een nuttig dier^ — Wat gebruik maken zij
er tan ? — Van ivaar heeft de zeeleeuw zijnen
naam gekregen ? •— Waar tindt men dit dier f —
Hoe lang kan het wel icorden 9 — Welke zoog-
dieren leten alleen in het water ? — Hoe zwaar
icordt wel de walcisch ? — IVaar worden zij
gevonden^ — Hoe lang vond men ze in het
eerst wel^ — Hoe lang nul- — Waarom zou
men ze thans zoo groot en oud niet meer tan-
genl — Hoe is hunne huidl — Is dit dier ook
nuttig voor de Noordsche tolken ? — Waartoe
'tangen de Europeanen dezelve ? — Hoeveel baar-
den hebben zij in de bovenkaak ? — Waartoe
icorden deze gebruikt ? — Wanneer is de beste
cischlijd'^ —
TWINTIGSTE LES.
De togelen in het algemeen.
De vogelen, tot welker algemeene beschou-
wing ik nu met u, lieve kinderen! zal over-
gaan , hebben, zoowel in hunne leefwijze als
gedaante, veel meer overeenstemmends, dan er
bij de zoogdieren plaats heeft. Alle komen zij
toch, ten opzigle van hunne gedaante, daarin
overeen, dat zij Iwee voeten, twee vleugels,
een' horenachtigen bek en een met vederen bedekt
ligchaam hebben, zoodat zij zich tevens door
deze eigenschappen van alle andere dieren zeer
onderscheiden, cn als op zich zelve staan. Met