Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 42 )
NEGENTIENDE LES.
Landwaterdieren en waterzoogdieren.
©e bever, de otter, de rob, of zeehond, de
zeebeer, de zeeleeuw, de w^alrus, de zee-
koe, zijn landwaterdieren, met korte zwem-
pooten, waarvan zich de twee eerste voorname-
lijk in zoet water, en de vijf laatste in de zee
ophouden. De bever eii de otter bewonen in
de noordelijke deelen des aardbols die streken,
welke eenzaam en in de nabijheid van rivieren
en meren gelegen zijn. Hun voedsel beslaat
meest in visch, gelijk de otters, tam gemaakt,
zelfs tot de vischvangst, zich laten afrigten.
De bevers zijn te' allen tijde vermaard geweest,
wegens het bouwen hunner woningen, als waar-
in eene verwonderlijke kunstdrift doorstraaU; het
haar dezer dieren maakt eenen vrij aanmerkelij-
ken handel uit. De zeeotter levert hel kostbaar-
ste pelswerk op.
Voor de Groenlanders en Esquimo's is de zee-
heer van een uitstekend nut; waarom zij zich
ook voornamelijk met deszelfs vangst ophouden,
daar zij het vleesch dezer dieren tot spijze, en
het vel tot kleeding en tot het overtrekken
van hunne hutten en vischbooten gebruiken. Den
zeeleeuw, die zijnen naam gekregen heeft van
de manen, welke eenigermate naar die van den
leeuw gelijken, vindt men in den Stillen Oce-
aan overal, en hij wordt somwijlen wel vijf en twin-
tig voet lang.
Eindelijk moeten wij nog van die zoogdieren
spreken, welke men, geheel ten onregle, visschen
genoemd heeft , als hebbende met deze niels