Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( -H )
vendien lange slap neêrhangende ooren. De huis-
geiten schijnen al' te slamraen van de wilde, welke
de woeste plaatsen van den Kaïikasus en de daar-
aan grenzende oostelijke bergen bewonen. Zij heb-
ben van hunnen oorspronkelijken aard meer dan
de schapen behouden, en verwilderen daardoor
ligtelijk weêr. üe steenbok beklimt de hoogste
en voor den mensch ontoegankelijke rotsen, en leeft
inzonderheid op de sneeuwbergen van ïyrol,
Savoije, en ook van de Siberische Alpen.
VRAGEN.
Wel/c voorredt heeft god aan de, voor den
mensch, 7mHigste dieren gegecen^ — Waar eindt
men den kameel nog in den icUden slaat f —
Waar is hij een gewigtig huisdier? — Waar-
door al is de kameel voor de woestijnen zoo
geschikt! — Uoe noemen de Arabieren dcnzel-
ven'} — Waarom'^ — Waarom zou geen an-
der dier in deze woestijnen gebruikt kunnen
■worden ?
Welk dier is voor de bewoners der Noord-
poollanden het nuttigste'} — Waar wordt het
rendier in groole menigte gevonden'} — Waar
houdt het zich des zomers, en waar des leinters
op} — Welk voedsel gebruikt het^ — Welk
gebruik maken de noordpoolbewoners van het ren-
dier «
Waar is het schaap thans al verspreidt —
Is dit ook een nuttig huisdier'} — Waarin over-
treffen de Spaansche en Engelsche schapen de
andere rassen'} — Welke bijzonderheid hebben
de Uslandsche'} — Welke de Arabische en E-
gyptische 9 — Hoe zijn de schapen iusschen de
keerkringen gedekt} — Waar stammen de tam-
me geilen van af} — Waar houdt zich de
stecréok —