Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37 )
ricpaard muildieren voort, welke wel vaster en
sterker zijn, maar zeldzaam weêr voorttelen.
Onder de herkaauwende zoogdieren met ge-
spleten klaauwen worden nog meer belangrijke voor
den mensch gevonden. Ons rundvee stamt af van
het geslacht der wilde stieren, die in Polen,
Litthauën, Siberië, en voorheen in Duitschland
gevonden werden. De grootst gehorende vindt
men in Sicilië, en geheel ongehorende ki ee-
nige provinciën van Engeland.
In de veeteelt beslaat het rundvee eene voor-
name plaats, en deszeli's voortbrengselen:
melk, boter, kaas, vleesch, enz., zijn voor den
mensch van het nuttigste gebruik, en voor de
landlieden edele bronnen van bestaan. Het rund-
vee bemint goed voedsel, en zoekt de grazige
weiden op, wanneer het ook zeer zwaar en vet
worden kan.
Men vindt somwijlen ballen in de magen de-
zer dieren, welke door het zamenpakken van
het door hen afgelikte haar ontstaan. Zij
zijn aan eene zeer besmettelijke ziekte, de vee-
pest, onderhevig, welke sedert den jare 1711
meer algemeen, dan voorheen geheerscht heeft. —
Door wijze maatregelen van 's Lands Regenten,
kan echter derzei ver verderfelijke verspreiding
zeer tegengegaan worden , gelijk de ondervin-
ding reeds zoo heilzaam geleerd heeft.
VRAGEN.
Wellte zoogdieren zijn voor den mensch de
belangrijkste ? — Welke dieren hebben hoeven ? —
Zijn er nog wilde paarden ? — Waar wor-
den verwilderde paarden gevonden ? — Welke
paarden zijn de schoonste f — Welk ras munt in-
zonderheid tn den snellen renloop uit ? — Uch'-