Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 )
ZEVENTIENDE LES.
Het paard, de ezel en het rundvee.
De
gewilligste zoogdieren voor den mensch
zijn die met hoeven, en de herkaauwende dieren
met gespleten klaauwen. Tot de eerste behooren
het paard, de ezel en de uit deze beide voort-
komende bastaarden.
Oorspronkelijk wilde paarden zijn er niet meer,
ofschoon er in de uitgestrekte bosschen van Po-
len , in Tartarije en in Amerika wel verwil-
derde paarden gevonden worden. De schoonste
jaarden zijn die van Arabië, en onder die van
Europa munt het Spaansche, Napelsche en En-
gelscne ras uit; het laatste inzonderheid in snel-
len loop: een Engelsch renpaard, Eclipse ge-
heeten , legde in ééne seconde acht en vijftig voe-
ten af. Vele volken leven grootendeels van de
melk en het vleesch der paarden; en tot hoe-
veel andere nuttige einden dient dit dier voor ons
niet! Bezwaarlijk toch zal men in de geheele
schepping een dier vinden van zoo velerlei en
tevens van zulk een gewigtig gebruik voor den
mensch.
De wilde ezel, waarvan de tamme afstamt,
wordt thans nog in Tartarije gevonden, van
waar zij jaarlijks, tegen den herfst, in groole
kudden zuidwaarts naar Indië en Perzië gaan,
om daar te overwinteren. Die ezels zijn groo-
ter en ranker dan onze tamme, en snel in den
loop. Eertijds bragt Egypte de beste ezels voort,
doch thans Spanje, alwaar de uitvoer van fok-
ezels op levensstraf verboden is. Het paard en
de ezelin brensen muilezels; een ezel en mer-