Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 )
Zij verliezen in het wilde, gelijk in dc binnen-
landen van Afrika, weieens in de bosschen ge-
deelten van dezelve, welke dan ook, door de
Afrikanen gevonden, op dc Europesche markt-
plaatsen ten verkoop gebragt worden.
VRAGEN.
Welke (lieren komen den menscken het naaste? —
Welke bewegingswerktuigen hebben de apen ? —■
Welke landstreken bewoonden zij oorspronkelijk ? —
Hoe icorden deze vierhandige dieren verdeeld? —
Welk zoogdier is op het land het grootste? —
Welk is tan alle de grootste ? — Welk de
kleinste? — Waar vindt men dit muisje? —
Hoe zwaar weegt hetzelve?
Waar behoort de olifant te huis ? — Waar-
toe wordt hij in Azië gebruikt? — Waardoor
is hij voor het lastdragen zeer geschikt? —•
Kan de olifant ook zwemmen ? — Waarin
bestaat zijn voedsel? — Wat is het voornaamste
werktuig bij den olifant? — Waartoe dient
hem de snuit? — Hoelang kan hij denzelccn uil-
strekken, en weder intrekken? — Hoe is deze
snuit aan het einde gesteld? — Wat kan hij
door dit beweegbare haakje verrigten t —• Hoe
hoog wordt de olifant ? — Hoe zicaar weegt
hij ? — Hoe oud kan hij worden ? — Wat le-
vert hel ivoor op? — Wanneer komen de slag-
tanden te voorschijn? — Hoe lang worden zij? —
Hoeveel iceegt er wel één? — Verliezen zij er
ook teel een gedeelte van ? — Wal doen er
de Afrikanen mede, als tij ze in de bosschen
vinden ? —