Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 )
In welk eene evenredigheid hereikt hij eenen hoo-
gen ouderdom ? — Welk schepsel heeft het vol-
komensle spraakvermogen ? — Wat heeft de
mensch daardoor voor zich uitgevonden? ■—
Wat voordeel brengt hem dit aan? — U'at is
dus de mensch reeds naar het ligchaam? —
VIJFTIENDE LES.
Vierde vervolg.
Door deze voortreffelijke eigenschappen van het
ligchaam alleen zou de mensch, echter, nog
niet gezegd kunnen worden de Heer dep Schep-
ping op dezen aardbol te zijn, indien hij ge-
ijkelijk niet eene ziel bezat, die verstandig en
redelijk werkt, waardoor hij kan denken, over-
wegen , uitvinden, — die voor steeds toenemen-
de volmaking in kennis en zedelijkheid vatbaar
is, en naar welker voortreffelijkheid dit ligchaam
gezegd kan worden overeenstemmend gevormd te
zijn.
Al overtreft dus de leeuw den mensch in
sterkte, de olifant in grootte, de haas in
snelheid; al verheft zich de vogel in de lucht,
al verbergt zich de visch in het midden der zee-
ën , — niet door kracht, niet door grootte,
niet door snelheid, niet door eenig meerder lig-
chamelijk vermogen, maar door de vermogens
van zijnen geest, door zijn verstand, door zijn
overleg, door zijne schranderheid overwint hij
den leeuw, temt hij den olifant, regeert hij
het paard, vangt hij den vogel, doodt hij den
walvisch, zelfs tiisschen de ijsbergen.
Gelijk de mensch door zijn versland Heer i»