Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 )
wende aantreft, welke, namelijk, het eerst
grofgekaauwde en doorgeslikle voedsel weder in
den mond brengen, van nieuws kaauwen en
dan voor de tweede reis doorslikken, zoo is
ook het gebit dezer dieren daarvoor bijzonder in-
gerigt ; en zij, die tevens verdeelde klaauwen
hebben, zoo als de kemels, het rundvee, do
herten, enz., bezitten bovendien viervoudige
magen, welker zamenstelling en inrigling allezins
merkwaardig is.
Vele zoogdieren zijn ook met horens (e hun-
ner verdediging voorzien; doch die der wijfjes
zijn veelal kleiner, en sommige, gelijk onder
de herten en de reeën, hebben er geheel gee-
ne. Het wijfjes-rendier heeft echter ook ho-
rens , ofschoon tot het geslacht der herten be-
hoorende; en daar deze dieren met de horens
de sneeuw moeten wegwroeten om het mos te
zoeken, zoo ziet men, dat do wijze Schepper
ze aan deze wijfjes tot een wijs oogmerk ge-
geven heeft. Het getal, de gedaante en de
plaatsing der horens is zeer verschillend bij de
onderscheidene dieren.
De staart, waarmede vele zoogdieren voorzien
zijn, is eene verlenging van het staart- of stuit-
been ; heeft velerlei onderscheidene gedaan-
ten, en dient, behalve tot sieraad, tot veler-
lei nuttige einden, gelijk bij veie dieren, zoo
als de koeijen en paarden , om de vliegen en wes-
pen te weren; de meerkatten, en eenige an-
dere Amenkaansche en Nieuw-Hollandsche zoog-
dieren, om er zich, even als met eene hand,
mede vast te houden; ook hierom rolstaarten
geheelen, daar zij ze om de lakken der boomen
slingeren, of omrollen. Sommigen helpt do staart
tot springen, gelijk de springhazen; eenigen ter
bewaring van het evenwigt bij regtslandige hou-
ding , zoo als do kanguro of groolo springrat van