Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 29 )
Het ligchaam der zoogdieren is meer of min
met haar van onderscheidene lengte, dikte en
kleur bedekt, hetwelk bij sommige als wol,
gekroesd, bij andere stijf en borstelig is, en
zelfs bij eenige in stijve stekels bestaat.
Alle viervoetige dieren zijn op den rug hel
meest gedekt, om de dierlijke warmte te be-
vorderen ; want de warmtestof tracht zich altoos
in de hoogte het meest te verspreiden, en naar
mate de dieren in een warmer of kouder klimaat
leven, is ook hunne bedekking meer of min
digter en verwarmd; zoodat de zoodanige,
welke aan de strengste koude, gelijk in de be-
vrozene luchtstreek, zijn blootgesteld, digt en
welsluitend haar hebben, dat ook de warmtestof
zeer slecht doorlaat of geleidt.
De leefwijze der zoogdieren is ook zeer on-
gelijk. De meeste leven op de aarde; andere, gelijk
de apen, eekhoorntjes, enz. bijna enkel op de Doo-
rnen; andere, gelijk de. mollen, de grondratten,
de veldmuizen, als onderaardsche dieren, onder
den grond; sommige dan in het water, dan op
het land, gelijk (ie bever, de ijsbeer; eenigo
alleen in het water, gelijk de walvisschen.
Overeenkomstig deze bijzondere leefwijze is
ook hunne geheele zamenstelling, doch zijn in-
zonderheid hunne voeten of de werktuigen van
_ beweging verschillend. De meeste hebben vier
! voeten; de mensch twee voeten en twee vol-
komene handen; de apen vier onvolkomene han-
den. De vingers en teenen der landwaterdieren
I zijn met eene zwemhuid verbonden. De vle-
dermuizen hebben aan de voorste pooten zeer
! lange, dunne teenen, en tusschen deze is een
vlies, dat haar tot het vliegen dient. Eenig«
■iweinige zoogdieren bezitten hoeven; vele anda-
i ren gedeelde klaauwen.