Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 )
5., KI. Insecten, of gekorvene diertjes. Dieren
met koud, wit bloed, die voelhoorns of
voelsprieten aan den kop, en ingewriehte
hoornachtige bewegingswerktuigen hebben.
0. KI. Wormen. Dieren met koud, wit bloed,
die geene voelsprieten, maar meest voel-
draden, en noch voeten, noch inge-
wriehte bewegingswerktuigen hebben.
Zoo zijn er dus twee klassen met warm, rood
bloed; twee met koud, rood bloed, en twee
met koud, wit bloed. De ademhaling is bij de
twee eerste de volkomenste, en daarom is hun
bloed ook warm; bij de insecten en wormen is
de ademhaling het onvolkomenst, en zij ge-
schiedt noch door longen, noch door kieuwen,
maar door velerlei andere gelijksoortige werktuigen.
De dieren van iedere klasse, we ke weder ee-
nige voorname eigenschappen met elkander ge-
meen hebben, worden, volgens de hoofdken-
teekenen daarvan, tot eene orde gebragt, zoo-
dat de klassen wederom verdeeld worden in or-
den , de orden in geslachten, en de geslachten
in soorten. ^
V ^^ A qJ_
^MSTERPj^
Waarom worden' 'Ite* tbomei'pen der Natuur-
lijke Historie onder zekere afdeelingen gebragt ? —
Onder hoeveel hoof deer deelingen kan men gevoe-
gelijk het dierenrijk brengen ? — Hoe heeten
zij? — Welke is de eerste klasse? — Wat
zijn zoogdieren ? — Welke is de tweede klasse ? —
Wat zijn vogels? — Welke is de derde klas-
se? — Wat zijn amphibiën? — Welke is de
vierde klasse? — Wat zijn visschen? - Wel-
ke is de vijfde klasse ? — Wat zijn insecten ? —
2