Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( IG )
dieren? — Hoedanig die der tleeaeiivrelende? —
Waarom is deze inrigling zoo wijs? — Zijn
de tleeschtreiende dieren ook nuttig? — Waar-
in? — Waar m wanneer zijn de vieeschvreten-
de dieren hel meest voorhanden ? — Waarom ? —
Ziet men ook een dier in den vrijen staat
iets ondernemen, waartoe het niet in staat ge-
steld is? — Waarom heeft dit geen plaats? —
ACHTSTE I. E S.
Verdeeling des dierenrijks in zes Klassen.
Opdat men des te beter de voorwerpen der
Natuurlijke Historie moge overzien en leeren ken-
nen , worden zij onder zekere afdeelingen ge-
bragt; zoo als in de eerste plaats met de ver-
deeling in drie Natuurrijken plaats heeft. Geheel
het dierenrijk kan nu gevoegelijk onder zes hoofd-
verdeelingen, welke men Klassen noemt-, gebragt
worden ; zij zijn de volgende:
1. KI. Zoogdieren. Hieronder behooren alle die-
ren met warm, rood bloed, die levende
jongen ter wereld brengen, welke eenigen
tijd aan de borsten hunner moeders met
melk worden gevoed.
2. KI. Vogels. Ook dieren met warm, rood bloed,
maar die eijeren leggen en vederen hebben^
3. KI. Amphibiën. Dieren van tweederlei leven,
die wel door longen, gelijk de beide eer-
ste klassen , ademen, maar koud, rood bloed
hebben.
4. KI. Visschen. Dieren met koud, rood bloed,
die door kiexiwen en niet door longen
ademhalen.