Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 14 )
ZEVENDE LES.
Verdeeling des dierenrijks in planl- en vleesch-
tretende.
Zioowel de in- als uitwendige zamenstelling der
dieren is volkomen bepaald naar hunne leefwij-
ze , en in beide heeft de grootste verscheiden-
heid plaats; want gelijk alles vol leven en be-
weging is, zoo is ook ieder dier bijzonder be-
werktuigd , en heeft eene bijzondere leefwijze.
Men kan algemeen de dieren in plant- en vleesch-
vrelende onderscheiden. De eerste hebben maal-
tanden of kiezen, die van boven breed gevorkt
zijn, ruime en groote ingewanden, en behouden
het voedsel ' een' langen tijd bij zich. Bij de
vieeschvretende is de kroon der kiezen getakt en
scherp, hunne ingewanden zijn korter en klei-
ner , en het voedsel behouden zij niet zoo lang
bij zich, als de plant-etende. — Deze gesteld-
heid is ook eene der wijste inrigtingen in de Na-
tuur ; want de dierlijke spijzen bevatten meer
voedseldeelen, — worden spoediger in melksap ver-
anderd , en gaan eer tot verrotting over , dan
die uit het groeijend rijk. Deze dieren behoeven
dus zulk eene groote hoeveelheid van spijze in-
eens niet op te nemen, , en moeten de onnutte
deelen spoediger kwijt raken, omdat zij anders,
bij verrolling, de nadeeligste gevolgen zouden
te weeg brengen.
De vieeschvretende dieren zijn van het uitge-
slrektste nut; immers zij beletten de te sterke ver-
menigvuldiging van andere dieren, en bewaren
de ttroole liuishoMding der Naluui' in een' zui-