Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 )
Ten vijfde, dat de spieien en zenuwen door
aanhoudend gebruik vermoeid zijnde, l ust en
slaap ze wederom herstellen. De mensch, en
de meeste, van gewassen levende, schepse-
len rusten des nachts. Vele roofdieren, de mees-
te visschen, en vele wormen en insecten hou-
den zich des daags verborgen, en verrigten des
nachts hunne werkzaamheden.
VRAGEN.
Komen de zoo verschillende diei'en ook in ee-
nige bijzonderheden met elkander overeen? —
Waardoor nemen zij alle hun voedsel op? —
Uit welke rijken bestaat dit voedsel? — Wat
moet bestendig met de zuurstof in aanraking
zijn? — Hoe onderscheiden is het bloed der die-
ren? — Waarin bevindt zich, tot dat einde,
de zuurstof? — Waardoor wordt het bloed aan
de zuurstof blootgesteld? —■ Wat is de ademha-
ling? — Waardoor volbrengen de dieren hunne
bewegingen? — Hoe noemen wij in het dage-
lijksch leven de spieren? — Welke is de sterkst-
werkende spier ? — Waardoor wordt het zoo prik-
kelbare hart tot zamentrekking gebragt? —
Wat verrigt het hart hierdoor? — Waardoor
verkrijgen de dieren aandoeningen van de hen
omringende voorwerpen? — Wat is met de zin-
tuigen verbonden? — Waaruit ontspringen de
zenuwen? — Is er ook eene betrekking tusschen
de veelheid der hersenen, grootheid der zielsver-
mogens en dunheid der zenuwen? — Waar-
door worden de verslapte spieren en zenuwen
wederom hersteld? — Wanneer rusten de menschen
en de plant-etende dieren? — Wanneer ande-
re? — Welke zijn dezef —