Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12 )
het water begrepen is, vereenigd moet worden,
waartegen het wederom koolstof afgeeft. Voor
deze belangrijke werking dient voornamelijk de
ademhaling, welke bestaat in het beurtelings op-
nemen en uitdrijven van eene zekere hoeveelheid
van [die middclstof, water of lucht namelijk,
waarin het dier leeft.
Ten derde, dat hunne bewegingen door zekere
w^erktuigen volbragt worden, die men spieren
noemt, en algemeen het tieesch uitmaken. Het
hart is de. grootste en krachtigste spier bij de rood-
bloedige dieren, over welker beweging de wil ook
geen vermogen heeft; dit hart is, als de hoofd-
drijfveer van den omloop des bloeds, in eene be-
stendig zamentrekkende beweging; want het be-
zit eene groote prikkelbaarheid, en wordt door
de zuurstof, waarmede het bloed bij elke adem-
haling vereenigd wordt, lot zamentrekking ge-
bragt.
Ten vierde, dat zij door zintuigen, waarme-
de do zenuwen verbonden zijn, indrukken en
aandoeningen ontvangen, en die aan de ziel me-
dedeelen. De zenuwen ontspringen uit de her-
senen en het ruggemerg; en in evenredigheid
van de hoeveelheid der hersenen en de grootheid
der zielsvermogens schijnen de zenuwen dun te
zijn, zoodat deze in eene omgekeerde betrekking
tot elkander zullen staan.
lucht, of waterstoflucht, en ir.et de zuurstof stelt zij het
water daar; zoodat dit geen' element (geeno hoofdstof) is,
maar uit zuurstof en waterstof bestaat.
Stikstof maakt met de warmtestof de stil^sloflucht, waarvan
er drie vierdedeelen in den dampkring zyn; en daar de
plnnten de lucht ontbinden, zoo wordt zy ook duardoor
een bestanddeel ^an het groeijend rijk.
Gij moet nu vooral, leergrage Kinderen! hierover het TVa-
tuurknvdig Schoolboek van de Maatschappy nalezen, waar-
in gij dit alles veel verder uitgebreid, en dus veel duide-
lijker vinden zult.