Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 )
VRAGEN.
Waardoor zyn de bewerktuigde ligchamen in
het algemeen van tweeder lei soort? — Waardoor
nemen de planten haar voedsel tot zich? —
Waar zijn deze buisjes geplaatst? — Kunnen
zij met willekeurige beweging haar voedsel zoe-
ken? — Hoe heet de opening, en waar is die
meestal geplaatst, waarmede de dieren hun
voedsel opnemen? — Waardoor worden zij tot
het opnemen van voedsel gedreven? — Kunnen
zij ook hetzelve zoeken? —
Tot hoeveel groote afdeelingen worden alle na-
tuurlijke ligchamen gebragt?— Hoe heeten zij? —
Welke zijn deze rijken der Natuur? —
Wat zijn dieren? — Wat planten? — Wal
delfstoffen ? —
V IJ F D E LES.
Ocer de bewerktuigde rijken.
Ieder bewerktuigd ligchaam, hetzij eene plant
of een dier, wordt dan ook van eene plant of
een dier, en wel van zijns gelijken, voortge-
bragt, bezit leven, waardoor bet groeit, en
de verrotting wederstaat, zoodat geen dier eerder
kan verrotten, dan voordat het leven opgehou-
den heeft; en daar dieren en planten dus leven,
groeijen, wassen, voedsel opnemen, en zich on-
derhouden , zoo zegt men, dat zij levenskracht
bezitten, als zijnde deze levenskracht de oorzaak,
waardoor planten en dieren gevoed en onderhou-
den worden.