Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( C )
tot zekere verriglingen hebben, of levenskracht be-
zitten , onbewerktuigde ligchamen zijn.
VRAGEN.
"Wal zult gij in deze lessen leer en? — In
welke opzigten worden alle ligchamen toor de
Natuurlijke Historie onderscheiden? — Hoevele
hoofdsoorten ontstaan hierdoor'i — Hoe zijn de
ligchamen van de eerste soort voortgekomen? —
Hoe onderhouden zich deze ligchamen., en hoe
worden zij grooter ? — IJ vooronderstellen de-
ze beide eigenschappen in de zamenstelling van
een ligchaam? — Hoe wordt de kracht genoemd,
waardoor deze ligchamen hunne verrigtingen vol-
brengen? — En hoe worden die ligchamen ge-
heeten , waarbij deze vereischten plaats heb-
ben ? — Hoe heeten de overige, waarbij deze
drie vereischten niet gevonden worden, en die
ook geene levenskracht bezitten? —
VIERDE LES.
Over de drie Natuurrijken.
D e bewerktuigde ligchamen zijn wederom , in-
zonderheid door de wijze, op welke zij hun
voedsel tot zich nemen, van tweederlei soort.
De eene soort, namelijk, neemt zijn voedsel door
eene groote reeks van buisjes, welke over de ge-
heele oppervlakte, doch voornamelijk aan het on-
derste gedeelte des ligchaams, geplaatst zijn,
zonder willekeurige en merkbare beweging, tot
zich, daar de andere soort, in tegendeel, slechts
eene opening, meestal aan het bovenste gedeelte
des ligchaams, heeft, welke door eene zekere