Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 )
VRAGEN.
Verschillen de aardsche ligchamen ook mn
elkander? — Hoe zijn zij onderscheiden ten op-
zigte van den zamenhang ? — Wat zijn taste
ligchamen, wat vloeistoffen ? — Hoe worden de
vloeistoffen verdeeld? — Waardoor worden vaste
ligchamen tot druipbare en luchtvormige vloei-
stoffen gebragt? — Wat leert ons de Natuur-
kunde? ■—
Zijn alle ligchamen zoodanig van god gescha-
pen, of door eigene krachten zoodanig geworden,
als wij ze nu rondom ons zien? — Waardoor
hebben dan vele hunne bijzondere gesteldheid ver-
kregen? — Noemt eenige van deze ligchamen
op. —• Hebben de menschen ook de stoffen gemaakt,
waaruit de ligchamen zamengesteld zijn? —
Wal hebben zij dan slechts gedaan? — Hoe be-
vinden zich de overige ligchamen? — Hoe wor-
den zij, in onderscheiding van de kunstlig-
chamen, genoemd? — Hoe heet de icefenschap,
welke over de natuurlijke ligchamen handelt, de-
zelve optelt en beschrijft? —
DERDE LES.
Verdeeling der Natuurlijke ligchamen.
Daar gij, lieve Kinderen! in deze lessen eene
beknople Natuurlijke Historie vinden zult, zoo
moeien wij eerst zien, hoe alle ligchamen voor
de Natuurlijke Geschiedenis onderscheiden wor-
den , en in driederlei opzigtcn, van hunne wor-