Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3 )
baar of luclilvormig; welke driederlei betrekking
der ligchamen, in vastheid, druipbare vloei-
baarheid, en luchtvormigheid, van de warmte-
stof afhangt; want deze doet de vaste ligchamen
smelten , zoodat zij vloeistoffen worden, en maakt
bijzondere grondstolTen luchtaardig. Die weten-
scliap , welke ons de eigenschappen, krachten,
werkingen en onderlinge verbindingen der ligcha-
men dezer aarde leert, en de oorzaak hunner
veranderingen opspoort, wordt met den naam
van Natuurkunde betiteld.
De ligchamen , welke wij, bovendien, rond-
om ons zien, zijn niet alle in dien slaat gescha-
pen , of door de eigene krachten, die god in de
ligchamen gelegd heeft, volgens vaste wetten,
zoodanig geworden; maar sommige hebben door
toeval eene bijzondere gedaante en gesteldheid
verkregen. Zoo hebben wij, b. v., glas gemaakt
liit zand en potasch; huizen van steen en hout
gebouwd; de steenen uit klei gebakken; van de
boomen balken en planken gezaagd; deze noemt
men hierom kunst!igc/iamen, gelijk glas, gebak-
ken steen en duizende andere.
De overige ligchamen zijn nog in denzelfden
slaat, waarin god hen geschapen heeft, of wel-
ke zij, door de ki-achten der Natuur, volgens
vaste wetten, ontvangen hebben; en deze wor-
den hierom natuurlijke ligchamen genoemd,
gelijk alle dieren, boomen, planten, zand, metaal-
ertsen en duizende andere ; terwijl die weten-
schap , wölke zich bij alle natuurlijke ligcha-
men bepaalt, ze optelt en beschrijft, de Natuur-
lijke Geschiedenis of Katuur ■ beschrijving wordt
irelieelen.