Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 112 )
smedig in de drie bovengenoemde opzigten; hel
staal lol het water in zwaarte als negentien tol
één, en is, zoowel tot eene muntspecie, als
lol voorwerp van sieraad uitnemend geschikt.
Zilver is ook zeer taai en rekbaar, heeft
naast het koper den sterksten klank, en staal
tot het water in zwaarte als elf tot één. In de
heete luchtstreek worden inzonderheid deze bei-
de metalen gevonden, die zoo bijzonder geschikt
zijn, om er, als muntspecie, den prijs der din-
gen door te bepalen; want goud en zilver zijn
hiervoor noch te overvloedig voorhanden, noch
vergaan of verkalken door vochtigheid en lucht.
Kwikzilver behoudt, aan de lucht blootgesteld,
zijn' glans onveranderd, terwijl nog het zilver
beslaat. Het staat in zwaarte tot het water als
veertien tot één, verbindt zich ligt met goud,
zilver , tin en lood, welke vereenigingen amal-
gamds genoemd worden.
Koper is zeer hard en veerkrachtig; heeft den
sterksten klank; staat in zijn gewigt tot het wa-.
ter als negen tot één; verbindt zich door smel-
ting ligt met andere metalen; maakt met zink
de zoogenaamde messing en het tombak, met
tin het klokspijs- en het kanonmelaal, en wordt
op vele plaatsen in Europa, gelijk inzonderheid
in Cornwallis , Hongarije en Siberië , aangetrof-
fen.
IJzer heeft eene graauwe in het zilverwit val-
lende kleur; wordt van den zeilsteen aangetrok-
ken ; heeft de specifieke zwaarte van zeven ; is
het rijkst voorhanden en van het onberekenbaarste
nut. Het staal wordt uit het giet- en slaatijzer
gesmolten, en met eenige hoeveelheid van kool-
stof bezwangerd. t
De magneet, of zeilsteen, is ook een ijzerachtig j
ligchaam, als bestaande somwijlen uil tachtig \
honderste ijzcrdeclen. Hij is iiard, broos, cn i