Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 121 )
baarsle ligchamen in de Natuur. Zij hebben ee-
nen zekeren glans, en driederlei soort van sme-
dige rekbaarheid; als zijnde buigzaam, gelijk in-
zonderheid lood en tin; rek- en smeedbaar,
zoodat zij in zeer dunne blaadjes uitgeslagen kun-
nen worden, gelijk goud, zilver en koper, en
ten derde laai , zoodat zij zich meer of minder
laten uitrekken tot dunne draden, die bij de on-
derscheidene metalen, ofschoon even dik, geens-
zins echter even sterk zijn. Goud, platina en
ijzer hebben inzonderheid deze taaiheid. De me-
talen zijn alle oplosbaar in salpeterzuur , zout-
zuur , of in het uit beide zamengestelde konings-
water ; en bij een' zeer onderscheiden' graad
van hitte smelten zij, gelijk reeds het kwik vloei-
baar is in de temperatuur, waarin wij leven,
doch bij eene koude van veertig graden onder
nul van FAnRENiiEiT tot een vast, smeedbaar lig-
chaam overgaat.
Men vindt deze ligchamen, of in hunnen vol-
komen' metaalstaat: zilver als zilver, koper
als koper; of in eenen verertsten , min of meer
verkalkten, staat, bij voorbeeld kwikzilver als
vermiljoen , koper als kopervitriool, wanneer
deze, alzoo verertste, en met andere ligchamen
verbondene, metalen vele verschillende gedaanten
en vermengingen hebben. Zilver, kwikzilver,
koper, ijzer, bismuth, spiesglas, het rat-
tenkruidmetaal, komen in beide betrekkingen voor;
de platina heeft altoos haren volkomen' me-
taalstaat, doch de overige zijn altoos verertst.
Men kent thans een en twintig metalen, waar-
van de platina het zwaarste van alle is, als
zijnde eenentwinti^maal zwaarder dan water.
Dit metaal is dus het zwaarste van alle bekende
ligchamen. Platma is wil van kleur, en wordt
alleen in Amerika, cn wel bij Carthagena en Santa
Fc, in Peru, gevonden. Het goud is bij uitstek