Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 2 )
^velke ons daarvan onderrigt, wordt de i^ierre-
inmde geheeten. De overige ligchamen, die wij
rondom ons liebhei», worden aurdsche ligrhainen
j^enoemd , omdat zij alle tot onze aarde be-
liooren.
V H A (i E N.
Wat cmfdeki gfj rondom ti? — Maar berm-
(]en zich sommige tan deze ligchamen ? — Waar
de andere? — Wat maken al deze ligchamen
Ie zamen uit'i — Wien is er aan gelegen^ de-
ze ligchamen Ie hennen? — Waarom is dit voor
den mensch noodig? — Is ook de beoefening
daarvan vermakelijk? — Kan men er ook de vol-
maaktheden van den Schepper vit leeren ken-
nen?— Welke schepselen kunnen op deze aar-
de kennis tan dal alles verkrijgen ? — Waar-
toe zou de mensch dan door dit alles terpligt
zijn —
Hoe worden de ligchamen in het uitspansel,
rer boten onze aarde., genoemd? — ïfoe keet de
weienschap., welke ons aangaande deze hemel sehe
liiichamcn onderrisit? — Hoe worden al de o-
verige ligchamen geheeten?
TWEEDE L E S.
Ocer de aardsche ligchamen.
e ligchamen , welke tot onze aarde heliooren,
zijn in vele opzigten van elkander zeer onder-
scheiden. Vooreerst hebben wij, ten opzigte
van den zamenhang hunner deelen, vaste ligcha-
uicn en vloeisloiïen; en de vloeistofTen zijn druip-